Kontaktinformation
För att kunna lämna din annons via vår webb-inlämning måste annonsen vara bokad.
Bokningen kan inte göras via den här sidan.
Kontakta din tidning för vidare information, eller via vår växel 054-19 90 00.
Materialtekniska frågor
Annonsavdelning 054-19 97 70
eller 19 97 86
annons@nwt.se
Materialspecifikationer

Filens mått måste stämma överens exakt med det bokade utrymmet, annars kommer inte ramar etc med. Modulkarta med mått finns här: Modulkarta

Filtyp:

Färdigt annonsmaterial ska lämnas i PDF-format och vara tillverkat enligt s.k. TU-standard. Läs mer om denna på www.dagspress.se

För ytterligare teknisk information - Klicka här

Filnamn:
Filen ska vara döpt med kundnamn och införandedatum, ex Lecab_20190405.
Materialtider
Färdigt material ska vara tidningen tillhanda två arbetsdagar före införandedagen.
Försent inkommet annonsmaterial kan ej reklameras.